Tjänsteresor och mötespolicy - Aktörsforum Klimat2030

Inbjudan till workshop om rese- och mötespolicy, distansarbete och hållbara tjänsteresor
Klimat 2030 Västra Götaland ställer om

​Vi behöver öka takten för klimatomställningen i Västra Götaland. Därför görs nu kraftsamlingen "Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om" där hållbara transporter är ett av fyra prioriterade områden.

Förmiddagen den 15 januari

Du är hjärtligt välkommen till ett möte om rese- och mötespolicy, där du är viktig för att vi gemensamt ska ta nya steg i klimatomställningen.

Träffen kommer ha fokus på hur företag, kommuner och organisationer kan premiera och stimulera sina medarbetare till ändrade resvanor. Vi tar upp följande ämnen:

 • Rese- och mötespolicys för företag och organisationer.
 • Hur stimulera användningen av bilpool, cykel och kollektivresor i tjänsten och till arbetet.
 • Möjligheter till ökat hemarbete och distansarbete.
 • Hälsoeffekter av cykling till och från arbetet. 

Du får träffa andra nyckelpersoner och tillfälle att diskutera samverkan.

Träffen inleds med Håkan Skog från Västtrafik. Han är företagssäljare och berättar hur organisationer och företag kan underlätta kollektivresor med Västtrafiks tjänster.

På plats är Mats-Ola Larsson och Anders Roth, samordnare för Hållbara transporter och med uppgift är att tillsammans med er växla upp klimatarbetet.  

Varmt välkomna!

Tid, plats och anmälan

Tid: Måndag 15 januari kl. 9-12. Vi bjuder på lunch 12-13. Ange i anmälningsformuläret om du kommer till lunch (all mat är vegetarisk).

Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen, Göteborg

Anmälan: Begränsat antal platser! Anmäl dig via länken längst ner på sidan senast den 8 januari.

Varför ordnas denna träff?

Klimat 2030 är resultatet av en bred dialog med ett stort antal aktörer i Västra Götaland. För att hålla ihop åtgärdsarbetet har samordnare rekryterats inom vart och ett av fyra fokusområden som Klimat 2030 bygger på:

 • Hållbara transporter
 • Klimatsmart och hälsosam mat
 • Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
 • Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

För att nå målet och lyckas med satsningarna behövs ett brett engagemang från olika samhällsaktörer som vi hoppas kunna samla på aktörsträffen. Utgångspunkten är fyra arbetssätt:

 • Vi är föregångare för ett gott liv i en fossilfri framtid
 • Vi klimatplanerar för framtidens samhällsstruktur
 • Vi investerar i testarenor och innovationer som bidrar till utveckling och jobb
 • Vi utvecklar attraktiva samhällen där det är lätt att göra rätt