Tillsynsdag för de nya BAT-slutsatser - intensiv uppfödning av fjäderfä eller gris

Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder in till information och vägledning om tillämpningen av de nya BAT-slutsatser för intensiv uppfödning av fjäderfä eller gris.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till miljöhandläggare, chefer på miljökontor och länsstyrelsen. 

Målet och syftet med denna tillsynsdag är bl.a. att vägleda tillsynsmyndigheterna om innebörden av de nya BAT-slutsatserna.

Den 21 februari 2017 publicerades de nya BAT-slutsatser för intensiv uppfödning av fjäderfä eller gris. Jordbruksverket har tagit fram en vägledning för hur de tolkar BAT slutsatserna och kommer att redogöra för vägledningsmaterialet och bl.a. redogöra för hur ammoniakavgången ska beräknas. Under dagen kommer även företrädare från länsstyrelsen att berätta om kraven gällande statusrapporter för verksamheter med  djurhållning samt de speciella kraven som gäller för IED-verksamheter i tillsyn och prövning.

Mer information om BAT-slutsatserna finns på Jordbruksverkets och Naturvårdsverkets hemsida.

Program

Tid och plats

Tid: Torsdagen den 25 januari 2018 (ersätter tidigare planerad dag i oktober 2017)

Plats: Länsstyrelsen i Göteborg, De la Gardie, gå till Södra Hamngatan 3

Kostnad

300 kr (exkl. moms) per person, inklusive lunch och förmiddags/eftermiddagsfika

Anmälan

Anmälan till utbildningen görs nedan. Sista anmälningsdag är den 19 januari 2018.

Anmälan är bindande. Om du uteblir utan avanmälan eller att någon annan ersätter dig så debiterar vi deltagaravgiften.