Ladda fordon - Aktörsforum Klimat2030

Inbjudan till workshop om elfordon och laddning
Klimat 2030 Västra Götaland ställer om

Vi behöver öka takten för klimatomställningen i Västra Götaland. Därför görs nu kraftsamlingen "Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om" där hållbara transporter är ett av fyra prioriterade områden.

Eftermiddagen den 15 januari

Du är hjärtligt välkommen till ett möte om elfordon och laddinfrastruktur. Träffen kommer ha fokus på hur företag och kommuner kan stödja en ökad användning av laddbara fordon. Vi tar upp följande ämnen:

 • Laddstrategier för kommuner
 • Snabbladdning, destinationsladdning och hemmaladdning i flerbostadshus
 • Hur kommer elfordonsmarknaden att utvecklas och vilka är drivkrafterna för tillverkare och köpare

Du får möjlighet att träffa andra nyckelpersoner och tillfälle att diskutera samverkan.

Träffen inleds med att Camilla Funke från Länsstyrelsen berättar om laddstrategier och möjligheter att samverka.

På plats är Mats-Ola Larsson och Anders Roth, samordnare för Hållbara transporter och med uppgift är att tillsammans med er växla upp klimatarbetet.

Varmt välkomna!

Tid, plats och anmälan

Tid: måndag 15 januari kl. 13-16. Vi bjuder på lunch från 12.00. Ange i anmälningsformuläret om du kommer till lunch (all mat är vegetarisk).

Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen, Göteborg

Anmälan: Begränsat antal platser! Anmäl dig via länken längst ner på sidan senast den 8 januari.

Varför ordnas denna träff?

Klimat 2030 är resultatet av en bred dialog med ett stort antal aktörer i Västra Götaland. För att hålla ihop åtgärdsarbetet har samordnare rekryterats inom vart och ett av fyra fokusområden som Klimat 2030 bygger på:

 • Hållbara transporter
 • Klimatsmart och hälsosam mat
 • Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
 • Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

För att nå målet och lyckas med satsningarna behövs ett brett engagemang från olika samhällsaktörer som vi hoppas kunna samla på aktörsträffen. Utgångspunkten är fyra arbetssätt:

 • Vi är föregångare för ett gott liv i en fossilfri framtid
 • Vi klimatplanerar för framtidens samhällsstruktur
 • Vi investerar i testarenor och innovationer som bidrar till utveckling och jobb
 • Vi utvecklar attraktiva samhällen där det är lätt att göra rätt