Informationsträff – projektstöd till investeringar inom kommersiell service, Borås

Vill du vara med och utveckla servicen på landsbygden i Västra Götaland? Länsstyrelsen bjuder in till information om stöd inom landsbygdsprogrammet.

​Hur ansöker jag, vad finns det för stöd och hur mycket kan man få? Detta är några av frågorna vi hoppas besvara på mötet. Mötet kommer att fokusera på projektstöd till investeringar inom kommersiell service. För investeringar i kyl- och frysutrustning inom kommersiell service kan du i vissa fall få 90 procent i stöd, max 600 000 kr.

Målgrupp: Dagligvarubutiker, drivmedelsstationer och kommuner verksamma på landsbygden

Tid: Onsdag den 31 januari kl. 10.00–11.00

Plats: Länsstyrelsens kontor, Borås

Kostnad: Informationsträffen är gratis och vi bjuder på kaffe & te

Anmälan och frågor: kontakta Eva Olsson via e-post eva.olsson@lansstyrelsen.se, eller telefon 010- 224 5602. Det är begränsat antal platser och vi behöver din anmälan senast 25 januari 2018.

Välkomna!