Grundkurs i kriskommunikation

Länsstyrelsen erbjuder en anpassad version av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) grundläggande kurs i kriskommunikation. Kursen omfattar två heldagar och riktar sig till dig som arbetar med information och kommunikation i kommuner, myndigheter och andra samhällsviktiga organisationer i Västra Götalands län.

​Kursledare är Clara Osvald, ansvarig för MSB:s kriskommunikationsutbildning. Clara har en bakgrund som journalist.

Programmet för kursen hittar du här.

Målgrupp
Kommunikatörer vid länets kommuner, Västra Götalandsregionen och samverkande myndigheter. 

Tid och plats
Kursen genomförs som internat 17–18 januari på Sankt Jörgen Park i Göteborg.

Starttid: 17 januari kl 9.30. (välkomstfika från kl 9.00). Dagen avslutas med gemensam middag på kvällen.
Sluttid: 18 januari kl 16.30. 

Kostnad
Kursavgiften är 5 500 kronor/person (exkl. moms). I avgiften ingår fika, lunch och middag på kvällen samt övernattning i enkelrum, inklusive frukost. Kursavgiften faktureras efter kursen. Kommuner kan använda den statliga ersättningen för krisberedskap för att finansiera deltagandet. Prata med säkerhetssamordnaren i din kommun. 

Anmälan
Anmäl dig senast den 10 november via anmälningsformuläret längst ner på denna sida. Din anmälan är bindande efter att antagningsbesked skickats. Antagningsbeskedet kommer efter sista anmälningsdagen. Blir du sjuk eller får förhinder kan du överlåta din plats till en kollega.

Det finns 30 platser på utbildningen. Vid fler än 30 anmälda förbehåller sig Länsstyrelsen rätten att fördela platserna. Hänsyn tas till att det ska finnas en jämn fördelning av organisationer vid kursen.

Ange organisationsnummer, fakturaadress och fakturareferens i samband med din anmälan.

 Content Editor

Frågor om kursens innehåll besvaras av kursledare Frågor om kursens innehåll besvaras av kursledare Clara Osvald, MSB, tel 010-240 21 81 eller clara.osvald@msb.se  

Frågor om anmälan och andra praktiska frågor besvaras av Maria Göranson, Länsstyrelsen, tel 010-224 45 42 eller maria.goranson@lansstyrelsen.se