Hur kan vi utveckla byggandet i våra kommuner?

Välkommen till byggsamverkans första politikerforum 2018. Vår förhoppning är att detta ska bli en självklar mötesplats för dig då det gäller nätverkande inom knutna till bygglov och tillsyn inom PBL-området.

Genom att träffas minskar risken för att vi inom våra organisationer uppfinner hjulet många gånger. Verksamheten kan bli effektivare och mer rättssäker. Problem som vi ställs inför kan lösas snabbare då vi vet vem vi kan ta hjälp av. Erfarenheten inom länet är enorm och genom byggsamverkan ska vi hjälpas åt att sprida den.

Vi vill med detta forum ge såväl erfarna som nya politiker och chefer inspiration och motivation till att utveckla sig själva och sin verksamhet. Vi hoppas att byggsamverkan ska kunna erbjuda samma höga kvalité på sina träffar som miljösamverkan under många år har erbjudit. Vem vet, kanske vi i framtiden även kan samverka gällande våra politikerforum och på så vis bli landets största nätverk för politiker i miljö- och byggnadsnämnder.

Målgrupp: Politiker i byggnadsnämnder, övriga politiker och chefer inom PBLs område i Byggsamverkan Västra Götaland.

Tid: Fredagen den 26 januari 2018 kl. 09:30–16:00, inledning med fika och smörgås kl 09:00

Plats: Centrala Göteborg, lokal anges i bekräftelsen.

Anmälan: Anmäl dig via denna länk senast den 10 januari. Bekräftelse och mer information skickas den 15 januari.

Kostnad: Självkostnadspris, vi räknar med cirka 300 kr per person inklusive material, lunch och fika.

På programmet

  • Inledning av länsöverdirektören Lisbeth Schultze
  • Reflektioner över roller och ansvar för politiker i byggandet i kommunen 
  • Juridiska möjligheter och utmaningar för politiker i byggnadsnämnder och motsvarande 
  • Hur styr byggnadsnänden mot en effektiv och rätssäer tilläpning av lagen? 
  • Vad händer inom plan- och byggområdet? Alf Karlsson, statssekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson berättar. 
  • Perspektiv på byggande – vilka är byggnadsnämnden till för? 
  • Presentation av verksamhetsberättelse för 2017 och verksamhetsplan för 2018–2019 
  • På gång inom Byggsamverkan och presentation av portalen  

Information om seminariet lämnas av Anna Stenlöf, anna.stenlof@lillaedet.se eller Boris Petrusic, boris.petrusic@uddevalla.se

Praktiska frågor kontakta Michael Andersson eller Kajsa Reimers på byggsamverkan.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Varmt välkomna!