Det civila samhället - en möjlighet för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden

För att underlätta nyanländas etablering behöver flera delar av samhället arbeta tillsammans. Det civila samhället har en nyckelroll, som relationsskapare men också som arbetsgivare. Under denna dag sätter vi fokus på hur det civila samhället kan bidra till etablering på arbetsmarknaden genom samverkan med offentlig sektor.

Målgrupp: Du som representerar det civila samhället, arbetar med arbetsmarknadsfrågor eller mottagande av nyanlända i en kommun eller på Arbetsförmedlingen. Dagen riktar sig till verksamma inom Västra Götalands län.

Tid: Den 29 januari 2018 kl. 09:00-12:00 (fika och registrering från kl. 08:30, lunchmingel med möjlighet till erfarenhetsutbyte kl. 12.00–13.00)

Plats: Hörsalen, Länsstyrelsen Västra Götaland, Stora Badhusgatan 2c, Göteborg. Karta

Program

Anmälan: Anmälan gör senast den 22 januari 2018. Klicka här för anmälan

Kontakt:

Ana Sánchez, Arbetsförmedlingen, ana-maria.sanchez-nieto@arbetsformedlingen.se Telefon: 010-4871969

Linda Karlsson, Göteborgsregionens kommunalförbund. linda.karlsson@grkom.se. Telefon: 0732-343 452

Birgitta Adler, Västra Götalandsregionen. birgitta.adler@vgregion.se. Telefon 076-100 46 68

Camilla Olsson, Västra Götalandsregionen. camilla.olsson@coompanion.se. Telefon 070-260 20 69

Daniel Uddling, Länsstyrelsen Västra Götalands län. daniel.uddling@lansstyrelsen.se. Telefon 010-224 44 71