Utbildning i FREDA beskrivning och farlighet

Länsstyrelsen bjuder in till en utbildning i att utreda och riskbedöma vid våld i nära relationer med stöd av FREDA beskrivning och FREDA farlighet.

​Syftet med utbildningen är att erbjuda dig som är verksam inom kommunal socialtjänst ett stöd då du möter våldsutsatthet inom en parrelation och en utredning har initierats och/eller en riskbedömning behöver genomföras.

Utbildningen hålls under två heldagar i Skövde och riktar sig till dig som är yrkesverksam inom kommunal socialtjänst och som i ditt arbete utreder våldsutsatthet samt genomför riskbedömningar. 

Du behöver ha grundläggande kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt god kännedom om det regelverk som styr socialtjänstens arbete.

Innan kursstart rekommenderar vi att du går webbkursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Datum: 27 och 28 februari 2018

Tid: 09.00 – 16.00. Registrering och fika från 8.30.

Plats: Quality Hotel Prisma, Ekedalsgatan 2, Skövde.

Anmälan görs via länken nedan senast den 16 februari. Utbildningen är kostnadsfri. Plats kan överlåtas åt annan person men detta ska meddelas till arrangörer. Antalet platser är begränsat och Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platserna.