Svartsjuka är inte romatiskt - om våld i ungas nära relationer

2 februari anordnar Dialoga - Göteborgs Stad och Länsstyrelsen i Västra Götalands län en konferens om våld i ungas nära relationer.

​Program

8.30 Registrering, kaffe och smörgås

9.00 Inledning. Dialoga och Länsstyrelsen Västra Götalands län

9.30 Våld mellan unga i nära relationer: Forskning i Europa - en forskningsöversikt,  och preliminära resultat från Sverige. Sibel Korkmaz, Stockholms universitet

10.30 Paus, kaffe och fika

11.00 Våld i ungas nära relationer - Vad är det och vad kan vi göra åt det? Zandra Kanakaris, Stiftelsen 1000 möjligheter

12.00 Jeanette Rahbe, Tjejjouren Väst

12.30 Avslutning

Program för utskrift

Tid och plats

Fredag 2 februari kl 8:30-12:30 i hörsalen, Länsstyrelsens Västra Götalands län, Stora Badhusgatan 2B.

Anmälan

Anmäl dig här senast den 26 januari

Välkomna!

www.valdinararelationer.se/dialoga och www.lansstyrelsen.se/vastragotaland