Informationsdag om statligt bidrag till verksamhet som arbetar med asylsökande - Vänersborg

Välkommen till en informationsdag om statligt bidrag till verksamhet för asylsökande som bor i anläggningsboende, eget boende eller för personer med uppehållstillstånd som bor i Migrationsverkets boende.

Syftet är att ge deltagarna ökade kunskaper om det statliga bidraget och ansökningsförfarandet samt tydliggöra vilka insatser som finansieras.

Målgrupp

Ideella aktörer inom civilsamhället, kommuner och kommunalförbund som har insatser för målgruppen eller önskar starta verksamhet riktad till målgruppen. Ansvarig ekonom för återsökningar av statliga bidrag samt ansvarig för verksamhet riktad till målgruppen. Även samverkansparter inom kommunen och civilsamhället.  

Tid och plats

  • Torsdagen den 22 februari, klockan 13.00 - 16.00, registrering från 12.30
  • Länsstyrelsen Västra Götalands län i Vänersborg, Drottninggatan 2, Vänersborg 

Anmälan

Senast den 16 februari via länken nedan.