Informationsdag om statligt bidrag till verksamhet som arbetar med asylsökande - Göteborg

Välkommen till en informationsdag om statligt bidrag till verksamhet för asylsökande som bor i anläggningsboende, eget boende eller för personer med uppehållstillstånd som bor i Migrationsverkets boende.

​Syftet är att ge deltagarna ökade kunskaper om det statliga bidraget och ansökningsförfarandet samt tydliggöra vilka insatser som finansieras.

Målgrupp

Ideella aktörer inom civilsamhället, kommuner och kommunalförbund som har insatser för målgruppen eller önskar starta verksamhet riktad till målgruppen. Ansvarig ekonom för återsökningar av statliga bidrag samt ansvarig för verksamhet riktad till målgruppen. Även samverkansparter inom kommun och civilsamhället.

Tid och plats

  • Onsdagen den 14 februari, klockan 13.00 - 16.00, registrering från 12.30
  • Hörsalen, Länsstyrelsen Västra Götaland, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg

Tillgänglighet

Hiss (max 300 kg), tillgänglighetsanpassad toalett samt hörslinga. Har du permobil kontakta andrea.buske@lansstyrelsen.se.

Anmälan

Senast den 9 februari via länken nedan.