Spelproblem i fokus - Vad säger lagen, forskningen och praktiken?

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar när det gäller missbruk av spel om pengar.

Kommunerna får ett ansvar för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar. Barn som har en förälder eller närstående med spelmissbruk ska ges stödinsatser inom hälso- och sjukvården. Kommunerna och landstingen har en skyldighet att samverka.

Välkomna till en heldagskonferens med följande innehåll:

    • Vad innebär de nya bestämmelserna?

    • Aktuellt om forsknings- och kunskapsläget

    • Kunskapsstöd för att förebygga, stödja och behandla problem

    • Erfarenheter från Spelberoendes förening

    • Erfarenheter från Spelberoendemottagningen i Göteborg

Under dagen deltar bland andra Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten,

Anders Håkansson, professor vid Lunds Universitet, Spelberoendemottagningen i Göteborgs Stad, Spelberoendes förening med flera.

Program

Målgrupp: förtroendevalda, chefer och nyckelpersoner inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, kriminalvård och idéburna organisationer.

Anmälan: senast den 11 januari 2018 via denna anmälningslänk.

Kontaktperson: Lennart Rådenmark, e-post lennart.radenmark@lansstyrelsen.se 

 

​Tips

Den 14 mars 2018 arrangerar GR också en introduktionsutbildning om spelberoende: "Upptäck och ge akuta insatser vid problem med spel om pengar". Inbjudan kommer inom kort på www.grkom.se/kurser.