Företagscirkel med fokus på möjligheterna med nötköttsproduktion på naturbete 1 feb

Välkommen till fortsättningen på företagscirkel med fokus på möjligheter med nötköttsproduktion på naturbete. Vi riktar oss till dig som deltagit i eller är intresserad av nötköttsproduktion på naturbetesmarker.

Planera för högre intäkter och mer biologiskmångfald!
Det här är delar av kvällens innehåll som har temat ekonomi:

  • Rikard Brax från Lokalproducerat i Väst pratar och svarar på frågor kring temat olika försäljningskanaler för naturbeteskött ut mot kund
  • Vi fortsätter med verktyget bidragskalkyler:
    - jämför olika naturbetesmarker med avseende på ersättningar och avkastning
    - visar ett exempel på gårdsanpassade bidragskalkyler för en exempelgård.
  • Ekologisk produktion- möjligheter och utmaningar

Tanken är att företagscirkeln till stor del ska vara utformad som en dialog mellan deltagarna, där man kan ställa sina frågor och utbyta erfarenheter.

Tid: Torsdag 1 februari kl. 18.30 till ca 21.00 

Plats: Johan Larsson Gyltungebyn, Gyltungebyn 402, 662 97 Ånimskog, se karta.

Avgift och anmälan

Anmäl dig via mail till: christer.ivarsson@lansstyrelsen.se senast den 26 januari. Ingen kostnad, men du måste anmäla dig.
Vi bjuder på kaffe, te och smörgås från 18:30
Ta gärna med familjemedlemmar som också arbetar eller hjälper till i ditt företag.

Har du frågor?

Hör av dig till Christer Ivarsson på tel. 070-149 54 28, eller christer.ivarsson@lansstyrelsen.se   

Om projektet

Målet med projektet är att öka arealen betad naturbetesmark och förbättra skötseln av den som betas idag. Det ger på lång sikt en ökad biologisk mångfald och bidrar därmed till miljömålen. Mervärden som öppna marker, biologisk mångfald och välmående djur efterfrågas av kundern. Det skapar nya möjligheter för ökade intäkter.

Projektet Nötköttsproduktion på naturbetesmark medfinansieras av Västra Götalandsregionen och drivs i partnerskap med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Läs mer om projektet.

Välkomna!