Seminariedag om miljöövervakning av sjöar vattendrag och grundvatten

Länsstyrelsen bjuder in till en seminariedag om miljöövervakning av sjöar, vattendrag och grundvatten i Västra Götalands län.

Att undersöka och kontinuerligt följa tillståndet i miljön är en viktig del av miljöarbetet. Resultaten används bl.a. inom miljömålsarbetet – når vi målen och hur bör vi rikta åtgärdsarbetet och ger åtgärderna någon effekt? Men vi övervakar även för att upptäcka nya hot mot miljön.

Välkomna!

Tid
Torsdag den 8 februari 2018, kl. 10.00 – 15.30
Fika kommer att serveras från kl 9.30

Plats
Hörsalen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
Stora Badhusgatan 2, Göteborg 

Målgrupp
Vi vänder oss till tjänstemän och politiker på länets kommuner, vattenvårdsförbund/vattenråd och företag. 

Program och anmälan
Anmäl er via anmälningslänken nedan senast den 30 januari 2018.
En avgift på 250 kronor inklusive moms tas ut i samband med anmälan.
Länsstyrelsens bankgiro: 50421254. Ange ”RMÖ-dag feb”, Namn och Organisation.
Lunch och fika ingår i anmälningsavgiften.

Program

Skicka gärna vidare inbjudan! 

Frågor
Om du har frågor hör gärna av dig till:
Katrina Envall katrina.envall@lansstyrelsen.se
Ragnar Lagergren ragnar.lagergren@lansstyrelsen.se
Steffi Gottschalk steffi.gottschalk@lansstyrelsen.se

Presentationer