Mera mångfald på slätten

Välkommen att ta del av de olika åtgärder som lantbrukare gör för mer mångfald i länets slättbygd. Åtgärder till nytta för växtodlingen och den biologiska mångfalden.

Tid och plats

Grästorps konserthus kl 13.00

Anmälan

Träffarna kostar inget men vi behöver din anmälan. Fika serveras.

Anmäl dig senast den 26 januari på Jordbruksverkets webbplats

Frågor

Hör av dig till Karin Persson, tel 010-22 456 01 eller karin.h.persson@lansstyrelsen.se