Informationsdag i Borås om statligt bidrag till verksamhet som arbetar med asylsökande med flera

Välkommen till en informationsdag om statligt bidrag till verksamhet för asylsökande som bor i anläggningsboende, eget boende eller för personer med uppehållstillstånd som bor i Migrationsverkets boende. Syftet är att ge deltagarna ökade kunskaper om det statliga bidraget och ansökningsförfarandet samt tydliggöra vilka insatser som finansieras.  

Tid: Torsdagen den 15 februari, klockan 13.00 - 16.00, registrering från 12.30.

Plats: Pulsen Konferens, Kyrkängsgatan 8, 503 38 Borås.

Tillgänglighet: Hiss, tillgänglighetsanpassad toalett samt hörslinga.

Anmälan: Senast den 14 februari 2018 via anmälningslänken nedan.

Målgrupp: Ideella aktörer inom civilsamhället, kommuner och kommunalförbund som har insatser för målgruppen eller önskar starta verksamhet riktad till målgruppen. Ansvarig ekonom för återsökningar av statliga bidrag samt ansvarig för verksamhet riktad till målgruppen. Även samverkansparter inom kommun och civilsamhället.

För ytterligare information kontakta:
Andrea Buske, andrea.buske@lansstyrelsen.se, 010–22 44 369

Välkomna!