Strandängsbruk i förändrat klimat - Strandängar vid kusten

Välkommen till en kväll om strandängar! De värdefulla och fågelrika betesmarkerna har ofta hög produktionsförmåga. Som översvämningsmarker är de extra utsatta i ett förändrat klimat. Det innebär särskilda utmaningar för djurhållningen. Vi pratar om hur betesdriften kan anpassas för ett strandängsbruk i förändrat klimat.

​Under kvällen tar vi upp:

  • Västsvenska strandängar i ett förändrat klimat,
    Fredrik Fredrikson, agronom.
  • Betesstrategier och parasiter, Elin Dalemar, husdjursagronom.
  • Strandängsfåglar och skötselstrategier, Karin Persson, biolog.

Målgrupp

Jordbruksverksamma, med intresse för strandängskötsel och djurhållning.

Tid och plats

Tid: 7 december, kl 18.30 - 21.00

Plats: Stenshults bygdegård, Orust

Anmälan

Träffarna kostar inget men vi behöver din anmälan. Fika serveras.
Anmäl dig senast 20 november.

Anmäl dig här

Frågor?

Hör av dig till Karin Persson på telefon 0730-59 93 93 eller karin.h.persson@lansstyrelsen.se.

Vägbeskrivning med karta finner du på webbsidan där du anmäler dig.