SOTIS- utbildning

SOTIS - Samtal Om Tobak i Skolan är en metod för att samtala med tonåringar om tobak. Samtalet anpassas utifrån elevens erfarenheter av tobaksbruk, i syfte att stärka tobaksfrihet eller begränsa ett redan påbörjat bruk.

Skolsköterskor som testat SOTIS har positiva erfarenheter; enkelt att införa inom skolhälsovården, bra gensvar hos eleverna och att ett strukturerat samtalsfokus är tidsbesparande.

Tid och plats

Datum: den 11 december

Tid: 9.00-15.30

Plats: Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg

Program 9.00-15.30

9:00     Ankomst och frukostfika

9:30     Välkommen och presentation

10:00   Ungdomar och tobak

10:45   SOTIS manualen – en metod för att samtala med elever       anpassat till deras erfarenhet om tobaksbruk

11:15   SOTIS samtalsmodell– introduktion

11:45   Lunch

12:45   SOTIS samtalsmodell– interaktiv föreläsning och miniworkshop

14.30   Fika

14:45   SOTIS projekt – en utvärdering av metoden

15:15-15:30 Frågor och avslutning

Kursledare

Lotta Jansson, hälsopedagog, MI-utbildare

Ann Post, disputerande sjuksköterska, tobaksexpert

Båda arbetar vid centrum för epidemiologi och samhällsmedicin vid Stockholms läns landsting.

Målgrupp

Inbjudan riktar sig till skolsköterskor verksamma i Västra Götalands län.

Avgift

Utbildningen är kostnadsfri.

Sista anmälningsdag är den 20 november.  Antal platser är begränsat och anmälan krävs (först till kvarn gäller).

Anmälan

Anmälan görs via länken nedan. 

Arrangör

Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Frågor: Ulrika Ankargren, Länssamordnare
e-post ulrika.ankargren@lansstyrelsen.se 
telefon 010-224 45 35