Seminarium om tillsynsplanering och ovårdade fastigheter

Byggsamverkan Västra Götaland bjuder in dig som vill veta mer om hur man kan arbeta med tillsyn. Hur kan man prioritera rätt och arbeta effektivt? Gävle kommun visar hur tillsyn enligt PBL kan hanteras från grunden och redovisar rättspraxis i olika fall inom området.

Tid och plats

​Onsdagen den 6 december 2017

Start klockan 09:00 med fika och avslutning 16:00

På Länsstyrelsen Västra Götaland, Stora Badhusgatan 2 i Göteborg

På  programmet

  • Gävle kommun berättar om hur man gått från kaos till struktur i tillsynen
  • Länsstyrelsen Blekinge redogör för intressanta domar om tillsyn från 2017
  • Intervju och frågestund: vad är viktigt att tänka på, enligt två länsjurister?
  • Ett uppdaterat handläggarstöd för ovårdade fastigheter
  • På gång inom Byggsamverkan
  • Presentation av samverkansportalen
  • Uppföljning av byggnadsnämndens tillsyn gällande ovårdade fastigheter

Inbjudan

Medverkande

Rickard Westling, byggnadsinspektör vid Samhällsbyggnad Gävle och arbetar som tillsynshandläggare enligt plan- och bygglagens bestämmelser. Han har sedan 2010 jobbat för byggnadsnämnden i flera kommuner med hela tillsynsområdet inom PBL. Han har en bakgrund som utbildad byggnadsingenjör med särskilda kurser inom arkitektur, miljö och allmän förvaltningsrätt.

Niklas Fridén, jurist på samhällsbyggnadsförvaltningen i Gävle kommun, arbetar primärt med tillsyn enligt plan- och bygglagen men fungerar även som juridisk konsult på bygglovsavdelningen.

Karl Evald, länsjurist på Länsstyrelsen i Blekinge län. Karl har bred erfarenhet av PBL-juridik och är bland annat känd för sina pedagogiska genomgångar från Boverkets webbseminarier.

Medverkar gör också Andreas Andersson, länsjurist på Länsstyrelsen Västra Götaland samt Michael Andersson och Kajsa Reimers, koordinatorer inom Byggsamverkan.

Vem vänder vi oss till?

Målgruppen är alla som vill veta mer om tillsyn: bygglovshandläggare, tekniska handläggare, byggnadsinspektörer och andra beslutsfattare i första hand inom Västra Götalands län.

Kostnad

500 kr per person för kommuner inom Byggsamverkan och 700 kr per person för övriga, inklusive kursmaterial, lunch och fika.

Anmälan

Anmäl dig genom länken nedan senast den 17 november. Max antal deltagare är cirka 100 personer, först till kvarn! Bekräftelse och mer information skickas den 27 november.

Anmäl dig här

Frågor?

Information om seminariet lämnas av Michael Andersson och Kajsa Reimers på byggsamverkan.vastragotaland@lansstyrelsen.se.