Jämställdhet till frukost - seminarieserie med jämställdhet i fokus

Välkommen till en seminarieserie med jämställdhet i fokus. Målet är att belysa olika aspekter av hur en jämlik och rättvis fördelning av resurser i det regionala utvecklingsarbetet kan förbättras.

​Frukostföreläsningarna arrangeras under hösten 2017 och våren 2018 och är del av ett regeringsuppdrag Västra Götalandsregionen genomför för att skapa jämställd regional tillväxt.

Seminarierna är kostnadsfria och ni bjuds på en god frukost. Det är ett begränsat platsantal per gång. Vänligen meddela om du får förhinder.

Målgrupp: Handläggare av regionala och kommunala utvecklingsmedel, företagsfrämjare, regionutvecklare och andra tjänstepersoner inom relevanta områden.

Tid: 08:30 -09:30 Frukost serveras från 08.00.

Datum och tema:

15 december: Jämställdhet och regional tillväxt - vad är problemet?

Plats: Länsstyrelsen, Södra Hamngatan 3, Göteborg (ingång via receptionen), lokal De La Gardie.

Malin Rönnblom forskar på utvecklingen av svensk jämställdhetspolitik och jämställdhetsintegrering som metod för förändring. Hur kan vi se på Jämställd regional tillväxt utifrån hennes forskning?

Malin Rönnblom är universitetslektor vid Umeå centrum för genusstudier och Karlstads universitet. Hon disputerade på en avhandling om kvinnors organisering i glesbygd och forskar idag om politikens innehåll och organisering med ett särskilt intresse för jämställdhets-, regional- och tillväxtpolitik.

Anmälan: Anmäl dig till 15 december via länken längst ner på sidan. Vi behöver din anmälan senast den 12 december.

Seminariet går även att följa via Skype. Kontakta Andrea Buske för mer information om det.
E-post: andrea.buske@lansstyrelsen.se