Utbildningsdag om förorenade byggnader

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tidigare fått önskemål om att ordna en utbildningsdag om förorenade byggnader och planering för detta pågår.

​Priset för utbildningen kommer att vara till självkostnadspris. Därför vill vi gärna veta hur stort intresse det finns ute hos kommunerna att utbildningen erbjuds.

Målgruppen är i första hand kommunernas handläggare som arbetar med förorenade områden och bygglovshandläggare.

Syftet med dagen

Att ge ökad kompetens och underlätta hanteringen vid ärenden som rör förorenade byggnader.

Dagens innehåll

I stora drag kommer dagen att ta upp frågeställningar som:
Hur görs en representativ provtagning? Exempel på provtagningsplan.

Vilka jämförvärden kan tillämpas?

Riskbedömning. Bland annat med fokus på ånginträngning i byggnader.

Identifiera risker vid omställning från till exempel industriverksamheter till kontor.

Försiktighetsmått och åtgärder.

Vi hoppas även kunna ta upp exempel på hur miljöhandläggare arbetar tillsammans med bygglovshandläggare gällande bygg- eller rivningslov.

Tid och plats

Torsdagen den 14 december, kl. 09:00-16:00. Länsstyrelsen Västra Götaland, preliminärt i Hörsalen på Stora Badhusgatan 2, Göteborg.

Intresseanmälan

Vi vill ha din intresseanmälan senast den 9 oktober.
Intresseanmälan är inte bindande.