Utbildningsdag om förorenade byggnader

Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder in dig som kommunal miljöhandläggare/inspektör och bygglovshandläggare/inspektör till en utbildningsdag om förorenade byggnader.

Dagens innehåll

Vi har bjudit in Malin Ekåsen och Lena Torin från Golder Associates AB för att lära oss mer om förorenade byggnader. Vi kommer också att få höra ett exempel från Ulricehamns kommun på hur man kan samarbeta mellan miljö och bygg för att fånga upp frågeställningar angående förorenade byggnader/mark i ett tidigt skede.
Dagen bygger på föreläsningar, men även ett aktivt deltagande i form av frågor och egna erfarenheter från åhörarna.

Syfte med dagen är bland annat att ge deltagarna:

  • bakgrundskunskap om inventering, provtagningsplaner och undersökningar för förorenade byggnader
  • förståelse för provtagningsmetoder utifrån de specifika ämnenas egenskaper
  • kunskap om riskbedömningar
  • kunskap om avfallsklassificering och vad som gäller vid användande av byggavfall som återfyllnadsmaterial
  • exempel på samarbete mellan miljö och bygg

Tid och plats

Torsdagen den 14 december, kl. 09:00 – 17:00. Registrering och fika från kl. 08:30.

Hörsalen på Stora Badhusgatan 2, Göteborg. Karta

Kostnad

Deltagaravgiften för utbildningen är till självkostnadspris och uppgår till max 1100 kr/person (exkl. moms) och det ingår både fika och lunch. Om anmälningsantalet ökar kommer kostnaden att reduceras innan fakturering.

Anmälan

Anmälan är bindande och görs senast 17 november via länken nedan.

Ni kommer att få bekräftelse på att er anmälan tagits emot efter att anmälningstiden har gått ut.

Vid frågor kontakta

Anneli Kylén, anneli.kylen@lansstyrelsen.se, 010-224 46 21.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor. Om du är anmäld och får förhinder meddela gärna detta.