Seminarium om föräldrastöd

Välkommen till ett seminarium där två forskare från psykologiska institutionen presenterar sin pågående forskning om universellt föräldrastöd samt på vilka sätt föräldrastöd kan bidra till att utjämna skillnader för barns uppväxtvillkor och hälsa.

Elin Alfredsson är leg. psykolog och doktorand vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Elins forskningsområde rör föräldraskap under tonårstiden, om vilka föräldrar som deltar i olika föräldrastödprogram samt vilka effekter dessa program har på äldre barns och tonåringars psykiska hälsa. Elin arbetar även kliniskt med gravida och föräldrar med förskolebarn.

Karin Thorslund är leg. psykolog, leg. psykoterapeut med familjeterapiinriktning, och hon är doktorand vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Karin forskar om universellt föräldrastöd, om vad föräldrar önskar och om hur man kan nå ut. Karin arbetar även kliniskt med barn, unga och familjer.

Tid: fredagen den 15 december kl. 09.00-12.00

Plats: Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20, Göteborg 

Anmälan: Anmäl dig senast 8 december vi länk längre ned på denna sida. Seminariet är kostnadsfritt. Observera att det är begränsat antal platser.

Seminariet arrangeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län i samverkan med Göteborgs universitet