Regional samverkanskurs 2017

Välkommen att anmäla dig till Västra Götalands läns regionala samverkanskurs som genomförs på Hotell Bohusgården, Nordens väg 6, Uddevalla.

Tid

Måndagen den 4 december till torsdagen den 7 december 2017, vecka 49.

Syfte

Syftet med kursen är att utifrån ett regionalt och lokalt perspektiv öka krisberedskapsförmågan, med tonvikt på samverkan för att uppnå inriktning mellan berörda myndigheter/ organisationer.

Inbjudan

Målgrupp

Personal i ledande funktion från de organisationer som normalt samverkar vid samhällsstörningar.

Inbjudna till att delta på utbildningen är, av respektive organisation utsedda, representanter från:

 • Kommunens krisledningsgrupp och räddningstjänst
 • Polismyndigheten, Polisregion Väst
 • Säkerhetspolisen, Sektion Väst
 • Västra Götalandsregionen
 • Sjöfartsverket, JRCC
 • Kustbevakningen
 • SOS Alarm AB
 • Försvarsmakten, Militärregion Väst
 • Sveriges Radio, Trafik- och serviceredaktionen
 • Trafikverket, region Väst
 • Migrationsverket, Region Väst
 • Elsamverkansledning Väst
 • Länsstyrelsen

Metodik

Kursen bygger på aktivt deltagande av kursdeltagarna. Kursen genomförs i huvudsak som en probleminriktad och upplevelsebaserad utbildning.          

Kursledning

Anna Granlund, Melleruds kommun

Josef Sörensson, Västra Götalandsregionen

Lars Barkestedt, Polisregion Väst

Leif Isberg och Eija Suhonen, Länsstyrelsen Västra Götaland

Kurskostnad

Kostnad 6 200 kronor exkl. moms. Kursmaterial ingår samt helpension måndag till och med torsdag.

Övriga upplysningar

Om du har några frågor angående kursen kan du kontakta Eija Suhonen, 010-224 43 51, e-post eija.suhonen@lansstyrelsen.se.