Utbildning i FREDA beskrivning och farlighet

Länsstyrelsen bjuder in till en utbildning i att utreda och riskbedöma vid våld i nära relationer med stöd av FREDA.

Utbildningen hålls under två heldagar i Göteborg och riktar sig till yrkesverksamma inom kommunal socialtjänst som i sitt arbete utreder våldsutsatthet samt genomför riskbedömningar. Deltagarna ska ha grundläggande kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt god kännedom om det regelverk som styr socialtjänstens arbete.

Inbjudan och program

Innan kursstart rekommenderas deltagarna genomgå webbkursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Länk till webbkurs om våld

Datum:  14 och 15 december 2017
Tid:        09.00 – 16.00, registrering och fika från 8.30
Plats:     Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/goteborg/scandic-crown


Anmälan
Anmäl dig via anmälningslänken längst ned på sidan. Sista dag för anmälan är 30 nov. Utbildningen är kostnadsfri men anmälan är bindande. Utebliven avanmälan debiteras med 500 kr. Plats kan överlåtas åt annan person.

Vid frågor, kontakta katarina.bjorkgren@lansstyrelsen.se