Att arbeta med PBL - seminarium med Boverket

Boverkets PBL kompetens bjuder i samverkan med Byggsamverkan Västra Götaland in dig som är ny handläggare på en utbildning om plan- och bygglagen (PBL).
Körsbärsträd och husfasad

När: Tisdagen den 22 augusti 2017 Kl. 09:30 – 16:00, inledning med fika från kl. 09:00

Var: På Länsstyrelsen Västra Götaland, Södra Hamngatan 3 i Göteborg 

På programmet

  • Hur fungerar PBL-systemet och hur hänger de olika delarna ihop?
  • Vilka aktörer har ansvar och hur ser rollerna ut i de olika PBL-processerna?
  • På vilket sätt hanteras allmänna intressen och krav på byggnader genom PBL-processen?

Detta är frågor som tas upp i Boverkets utbildning Att arbeta med PBL och under seminariet får vi möjlighet att fördjupa oss i frågeställningarna.

Vem vänder vi oss till?

Vi vänder oss till medarbetare på kommuner och länsstyrelse som oavsett roll är involverad i PBL-ärenden och PBL-frågor. I första hand nya PBL-medarbetare inom plan, bygg och lantmäteri på kommun och länsstyrelse (det vill säga arbetat mindre än ett år med PBL-frågor). Även en mer erfaren kollega är välkommen att bidra till erfarenhetsutbytet på mötet och vidare dialog på den egna arbetsplatsen.

Kostnad och anmälan

200 kr per person inklusive kursmaterial, lunch och fika. Anmälan så snart som möjligt men senast den 16 augusti. Till anmälan.

Max antal deltagare är cirka 30 personer. Om det blir fler anmälda än det finns plats för, kommer vi göra ett urval för att få en bredd på arbetsområden och erfarenhet. Bekräftelse och mer information skickas senast den 18 augusti.

Förberedelser

Inför seminariet ska den som deltar ha gått webbutbildningen Att arbeta med PBL, som är uppdelad i fyra olika avsnitt:

  • PBL-systemet
  • Lagen PBL
  • Intressen och krav
  • Roller och ansvar

Vi rekommenderar dig att gå utbildningen ett avsnitt i taget, t.ex. ett avsnitt per vecka, gärna tillsammans med en kollega. Notera frågor som du vill ta upp på seminariet!

Syftet med seminariet är att man som ny i PBL-frågor ska få en god förståelse för PBL-systemet och hur de olika processerna och rollerna påverkar varandra.

Frågor