Informationdag om statligt bidrag till verksamhet som arbetar med asylsökande m.fl.

Välkommen till en informationsdag om statligt bidrag till verksamhet för asylsökande som bor i anläggningsboende, eget boende eller för personer med uppehållstillstånd som bor i Migrationsverkets boende. Syftet är att ge deltagarna ökade kunskaper om det statliga bidraget och ansökningsförfarandet samt tydliggöra vilka insatser som finansieras.

Program och inbjudan

Tid: Fredagen den 25 augusti, klockan 09.00 - 13.00, registrering från 8.30

Plats: Hörsalen, Länsstyrelsen Västra Götaland, Stora Badhusgatan 2c, 403 40 Göteborg

Anmälan: Senast 21 augusti 2017
Begränsat antal platser, civila aktörer har företräde. Konferensen är kostnadsfri

Målgrupp: Ideella aktörer inom civilsamhället som har insatser för målgruppen eller önskar starta verksamhet riktad till målgruppen. Ansvarig ekonom för återsökningar av statliga bidrag samt ansvarig för verksamhet riktad till målgruppen. Samverkanspart inom kommunen.

För frågor om er organisation kan söka medel kontakta länsstyrelsen eller läs förordning om statsbidrag till verksamhet för asylsökande m.fl.

För ytterligare information kontakta: Monika Lund, monika.lund@lansstyrelsen.se 010-224 46 46

Välkomna!