Informationdag om statligt bidrag till verksamhet som arbetar med asylsökande m.fl.

Välkommen till en informationsdag om statligt bidrag till verksamhet för asylsökande som bor i anläggningsboende, eget boende eller för personer med uppehållstillstånd som bor i Migrationsverkets boende. Syftet är att ge deltagarna ökade kunskaper om det statliga bidraget och ansökningsförfarandet samt tydliggöra vilka insatser som finansieras.

Program och inbjudan

Tid: Onsdagen den 23 augusti, klockan 13.00 - 16.00, registrering från 12.30

Plats: Svenljungasalen söder, kommunhuset Svenljunga, Boråsvägen 13, 512 53 Svenljunga

Anmälan: Senast 16 augusti 2017 på Länsstyrelsen webbplats. Begränsat antal platser, civila aktörer har företräde. Konferensen är kostnadsfri.

Målgrupp: Ideella aktörer inom civilsamhället som har insatser för målgruppen eller önskar starta verksamhet riktad till målgruppen. Ansvarig ekonom för återsökningar av statliga bidrag samt ansvarig för verksamhet riktad till målgruppen. Samverkanspart inom kommunen.

För frågor om er organisation kan söka medel kontakta länsstyrelsen eller läs förordning om statsbidrag till verksamhet för asylsökande m.fl.

För ytterligare information kontakta: Monika Lund, monika.lund@lansstyrelsen.se 010-224 46 46.

Välkomna!