Att utmana normer och arbeta för jämställdhet – Inspirationsdag för SPRINT- och sfi-pedagoger

Länsstyrelsen i Västra Götaland, i samarbete med Mediapoolen Västra Götaland, bjuder in till en kostnadsfri inspirationsdag i Borås med fokus på kompetensutveckling om normer, mångfald och jämställdhet.

Målgrupp: Pedagoger som undervisar i svenska för invandrare (sfi) och språkintroduktion (sprint) på gymnasiet

Datum och tid: onsdagen den 30 augusti kl. 8.30 – 16.00

Plats och lokal: Kuben (Navets konferens lokal), Skaraborgsvägen 9A, Borås

Tillgänglighet: Lokalen är anpassad för funktionsvariation

Programmet för dagen och länk till anmälan hittar du på Mediapoolens webbplats