Våga prata pengar

Att aktivt jobba förebyggande med privatekonomiska frågor är en viktig del för att etableringen ska fungera.

​Utrikes födda är överrepresenterade bland skuldsatta hos Kronofogden, och det handlar många gånger om skulder till staten. Det är viktigt att de får rätt information och stöd för att förhindra ekonomiska problem. Där är du som möter nyanlända viktig.

Välkommen till en utbildningsdag

Tid: 26 april kl. 09.00 – 16.20

Plats: Hörsalen, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Stora Badhusgatan 2b, Göteborg

Målgrupp: Vi vänder oss till dig som möter nyanlända vuxna och ensamkommande barn i ditt dagliga arbete

Dagen arrangeras av Finansinspektionen, Kronofogden, Konsumentverket, CSN, Konsumenternas Bank- och Finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå i samverkan med Länsstyrelsen
Anmälan och information

Inbjudan och program

Anmälan och information

Anmälan görs senast den 19 april via länken nedan.

Konferensen är kostnadsfri. Vi bjuder på för- och eftermiddagsfika, men lunch ordnar du på egen hand.

För mer information om dagen kontakta gärna:
kirsten.brogaard@lansstyrelsen.se