Utvecklingstraumas betydelse för barns uppväxt

Dag Nordanger är specialist i klinisk psykologi för barn och unga vid Resurscenter om våld, traumatisk stress och suicidprevention – väst (RVTS), och professor vid Høyskolen på Vestlandet. Han delar med sig av ny utbildningspsykologisk och neurobiologisk kunskap, som hjälper oss att förstå och ger oss nya verktyg i det viktiga arbetet med barn och unga.

​Målgrupp

Utbildningsdagen riktar sig till personer som i sitt yrke kommer i kontakt med traumatiserade och utsatta barn och vuxna i kommunerna, hälso- och sjukvården och idéburna organisationer i Västra Götaland.

Anmälan
Alla platser är bokade och vår reservlista är full.

Anmälan görs direkt genom att klicka på länken nedan. Sista anmälningsdag är den 6 april 2018. Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Anmäld plats kan överlåtas till annan person. Avgiften är 300 kr exklusive moms per deltagare. I priset ingår för- och eftermiddagsfika, lunch på egen hand.

Tid & plats

Fredagen 27 april 2018 kl. 8:30-15:10 kaffe och registrering 8:30-9:00
Kongressalen på Folkets hus, Olof Palmes plats 3, Göteborg

Inbjudan med program >

Frågor om konferensen

Lisa Gustafsson, 031-80 89 92
Lennart Rådenmark, 010-224 45 29