Informationsträff om upphandling av djurhem och djurtransportörer, Skara

Välkomna till informationsträff gällande upphandling av djurhem och djurtransportörer! Informationen riktar sig till dig som är intresserad av att lämna anbud gällande upphandling av uppstallning av omhändertagna djur och djurtransportörer, samt nödvändiga tillstånd knutna till detta.
Vi kommer också informera om anbudslämning i upphandlingssystemet TendSign. För er som inte kan delta på träffen kommer informationen att läggas ut på Länsstyrelsens webbplats, efter det att träffen hållits.

Programpunkter 

  • Upphandlingsprocessen
  • Att lämna anbud i TendSign
  • Tillståndspliktig verksamhet enligt 16§ djurskyddslagen
  • Djurtransportfordon samt transportörtillstånd

Tid: Torsdagen den 26 april klockan 14:00-16:00

Plats: Lokal Hagen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Klostergatan 13 i Skara. 

Anmälan: Anmäl dig via länken nedan senast den 22 april. Informationsträffen är kostnadsfri och Länsstyrelsen bjuder på fika.