Temadag: Friluftsliv för god folkhälsa

Vi bjuder in till temadag ”Friluftsliv för god folkhälsa”.
Cyklister mot Läckö Slott

Syftet med dagen är att belysa det nionde friluftsmålet där vikten av utomhusvistelse för människors hälsa står i fokus. Vad säger den senaste forskningen? Vilka metoder finns att tillgå för att lindra stressrelaterade symptom i naturen? Hur betydelsefulla är tysta områden och hur behåller vi dem? Dessa frågor bland många fler kommer vi att ägna oss åt att diskutera och få svar på.

Huvudsaklig målgrupp är politiker, kommunala tjänstemän och andra som arbetar med frågan.

Tid: Tisdagen 24 april 2018 kl. 09:00-15:00 (registrering med kaffe från kl. 08:30)

Plats: Villa Belparc, Slottsskogen, A O Elliots v. 10, 413 11 Göteborg

Konferensavgift

Pris 475 kr (inkl. moms), 380 kr (exkl. moms) för statligt anställda. Priserna inkluderar all förtäring under dagen. Konferensavgiften betalas via bankgiro till:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg
Bankgiro 5042-1254
Märk betalningen med FH0418 samt med för- och efternamn på deltagare.

Program


08:00-09:00 Registrering med lättare frukost

Föreläsningar

09:00-09:20 Välkomna! Länsstyrelsen inleder dagen

09:20-09:30 Hur arbetar Länsstyrelsen med folkhälsa?
Ulrika Ankargren, Länsstyrelsen Västra Götalands län
Vilka fokusområden har Länsstyrelsen för att främja god folkhälsa? Länssamordnare inom folkhälsoområde 11 med ansvar för frågor som rör alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel berättar om hur friluftsliv för folkhälsa spelar en viktig roll.

09:30-09:45 Friluftslivets för folkhälsa i länet. Jörgen Hansson och Elisabeth Rahmberg, VGR
Hur ser folkhälsan ut i länet och vad kan vi göra för att öka och säkerställa friluftsliv för god folkhälsa?

09:45-10:15 30 år av forskning. Patrik Grahn, SLU
I drygt 30 år har professor Grahn forskat om betydelsen av naturupplevelser för människans hälsa. Vilken betydelse har friluftslivet för vårt välbefinnande? Vilka särskilda kvaliteter behövs i grönområdena för att främja hälsa för barn, äldre och personer med olika typer av sjukdomstillstånd?

10:15-10:30 Paus

10:30-11:00 30 år av forskning. Patrik Grahn, SLU Fortsättning.

11:00-11:20 Tysta områden Karin Meyer, Göteborgs stad
Lyssna till vattenfallet och suset i trädkronorna. Det är viktigt för vår hälsa att det finns tysta områden i naturen, dvs områden som är fria från samhällets ljud, dit vi kan söka oss för avkoppling och att ladda batterierna. Göteborgsregionens kommunalförbund och länsstyrelsen har kartlagt var sådana områden finns runt Göteborg.

11:20-11:50 Naturunderstödd "grön" rehabilitering
Eva Sahlin, Institutet för stressmedicin
Forskning visar att natur och trädgård bland annat lindrar stress och ökar människans välbefinnande. Vilka effekter har naturunderstödd "grön" rehabilitering visat sig ha vid rehabilitering samt som förebyggande insats vid stressrelaterad psykisk ohälsa?

11:50-12:00 Skogsbad. Åsa Ottosson
I drygt 30 år har det varit en del av den nationella allmänna sjukvården i Japan. Vi får en kort introduktion till vad det är och vilken forskning som har gjorts om skogsbadets effekter.

12:00-13:00 Vegetarisk lunch på Villa Belparc.

13:00-14:00 Utomhusaktivitet
Pelle Karlsson, Nordens ark
Under flera år har lägerskola anordnats för barn och unga med särskilda behov på Nordens ark. På ett lekfullt sätt får barnen lära sig om naturen, utomhus såklart, för att främja hälsa och minska stress. Under detta pass får vi ta del av några av de aktiviteter som sker på en lägerskola.

Åsa Ottoson, företag ottosson&ottosson
En vistelse i skogen har visat sig vara ett bra sätt att få själen att komma till ro. Ett skogsbad är en guidad skogsvistelse som kan förstärka denna effekt och hjälper bland annat till att sänka ditt blodtryck, öka ditt immunförsvar och är allmänt stressreglerande. Under vägledning från en av Sveriges experter provar vi ett skogsbad.

14:00-14:45 Fika med speed-dejt
Knyt nya kontakter och hitta nya samarbetsprojekt.

14:45-15:00 Avslutning
Sammanfattning av dagen.