Nätverksträff inom Incitament för energieffektivisering

Datum: Torsdagen den 26 april 2018

Tid: 09:30 - 12:00 (för ambassadörer i motiverande samtal) 13.00-16.00 (för alla som är med i projektet)

Plats: Scandic Europa, Nils Ericsonsgatan 21, 411 03 Göteborg
 
Lunch kommer finnas för de som vill mellan 12.00-13.00.

Nu har vi kommit in i projektets tredje fas som handlar om att sprida de metodstöd som tagits fram inom projektet via tillsynen och stötta företagen med ett strukturerat och systematiskt energiarbete. Vid denna nätverksträff kommer vi att starta dagen med erfarenhetsutbyte och stöttning kring ambassadörsrollen och utbildning av kollegor i motiverade samtal (MI). På eftermiddagen kommer vi att fokusera på företagsbesöken och utbyta erfarenheter kring hur det gått, vad man ser för utmaningar eller tips att dela med sig av. Ni kommer också få veta lite mer kring vad energikontoret Hållbar utveckling Väst kan erbjuda SMF.

Anmälan: Anmäl dig på länken nedan senast den 18 april.

Programpunkter

09.00-09.30 Fika

09.30 Länsstyrelsen hälsar välkomna
Vad händer inom MI i projektet?
Arbetspass I: Motiverande samtal

Fikapaus

Arbetspass II: Motiverande samtal

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 Nya deltagare hälsas välkomna
Vad händer i projektet?
Övning: Positive Storytelling

Fikapaus

Information från energikontoret
Sammanfattning av dagen 

Välkommen!

EU-logotyp

Energimyndighetens logotyp