Mötet mellan land, kust och hav i planering och utveckling

Välkommen till en djupdykning i dagens och framtidens Västerhav

​Länsstyrelsen och Maritima Klustret i Västsverige vill samla företrädare för länets kustkommuner, Västra Götalandsregionen, akademin och berörda myndigheter till ett möte där vi uppdaterar varandra om nuläget och gör en spaning in i framtiden med fokus på Västerhavet. Målet är att kvällen ska belysa kopplingen mellan hav, kust och land och betydelsen av samverkan mellan lokal, regional och statlig nivå.  

Tid: Tisdag den 17 april, klockan 16.30 – 18.30

Plats: Länsstyrelsens hörsal, Stora Badhusgatan 2, Göteborg

Bakgrund till mötet

I mitten av februari presenterade Havs- och vattenmyndigheten sina förslag till Sveriges första havsplaner. En av planerna gäller Västerhavet. Under samrådet, som pågår fram till 15 augusti, är det viktigt att bidra med synpunkter och förbättringsförslag. Kustkommuner och regioner behöver framför allt titta på hur planen tillvaratar lokala och regionala intressen och förutsättningar. Även på kommunal och regional nivå pågår det ett intensivt arbete kring maritim utveckling och fysisk planering av kustzonen och havet.

Sjöfart, yrkesfiske, turism, energiutvinning, försvar, boende, friluftsliv. Kusten och havet ger förutsättningar för utveckling, tillväxt och innovation. Samtidigt måste vi skydda växt- och djurliv, marina kulturmiljöer och värdefulla naturområden. En hållbar planering som balanserar utveckling och förvaltning är en nyckel.

Mötet vänder sig till särskilt inbjudna deltagare:

  • Ledande politiker inom kustkommuner och Västra Götalandsregionen
  • Ansvariga chefer och tjänstemän inom kustkommuner, Västra Götalandsregionens kommunalförbund, Tillväxt Bohuslän, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och Business Region Gothenburg (BRG)
  • Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten
  • Företrädare för Maritima Klustrets fokusområden och Göteborgs universitet

Programmet för dagen publiceras lite längre fram.  

Anmäl dig via anmälningsformuläret längst ned på den här sidan. Vi behöver din anmälan senast den 6 april 2018.