Markavvattning – underhåll av diken samt regler och prövning

Jordbruksverket och Länsstyrelsen arbetar med rådgivning respektive prövning och tillsyn av markavvattning. Vi bjuder därför in till ett informationsmöte för att ge tjänstemän i kommuner med flera mer kunskap om markavvattning.

Tid: Förmiddagen onsdagen den 18 april 2018, Kl. 9.30 – 13.30, se program.
Plats: Pulsen Konferens, Kyrkängsgatan 8, Borås
Målgrupp: Representanter från miljöavdelningen, planavdelningen och VA-avdelningen i kommuner och handläggare vid Länsstyrelsen. Andra intresserade är också välkomna.

Inbjudan och program

Syfte:
Ge kunskap om enskilda och samfällda diken, hur man får kontakt med deltagare, hur man kan koppla in avloppsvatten till dikningsföretag, när man behöver och hur man ska ompröva, avveckla eller söka nytt tillstånd. I länet finns 5000 markavvattningsföretag som ibland ligger i eller nära tätorter och bör underhållas eller ändras, ibland som en del i anpassningen till ett ändrat klimat. 

Anmälan:
Anmälan till mats.rydgard@lansstyrelsen.se senast 15/4 2018.

Betala in en avgift på 200 kr inkl. moms (160 kr exkl. moms) i samband med anmälan till Länsstyrelsens bankgiro: 5042-1254. Ange "Markavvattningsinfo april", Namn och Organisation.

Lunch och fika ingår i anmälningsavgiften.

Praktiska frågor kontakta Mats Rydgård, 010-22 45 204.

Lämna gärna in frågor i förväg.