Kunskapsdag integration - om mottagandet av flyktingar

Presentation av mottagandeutredningens förslag och Information om mottagande av kvotflyktingar.

Länsstyrelsen bjuder in till en förmiddag om mottagandet av flyktingar. Vi vänder oss till dig som är politiker, tjänsteman eller på annat sätt är verksam inom mottagande och etablering av nyanlända.

Program

Under dagen presenteras Mottagandeutredningens förslag. Mottagandeutredningen har i uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande, nyanlända samt ensamkommande barn. Utredningen ska slutredovisas den 31 mars och nu kommer särskilda utredaren Martin Olauzon till Göteborg och berättar om förslaget.

Information kommer också att ges om mottagande av kvotflyktingar. Det ökade mottagandet av kvotflyktingar inleddes 2017 då Sverige tog emot 3400 kvotflyktingar. Under 2018 kommer antalet att öka med ytterligare 1600. Med anledning av detta vill Länsstyrelsen ge information till kommunerna om vad ett mottagande av kvotflyktingar innebär.  Medverkande är bland annat Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen. 

Tid och plats

Den 5 april klockan 9.00-12.00 i Folkets hus, Olof Palmes plats 3, Göteborg.

Praktisk information

Vi börjar med registrering och fika kl. 08.30 och konferensen startar kl. 09.00. Konferensen är kostnadsfri. OBS lunch ingår ej.  

Anmäl dig senast den 28 mars via länken nedanför.