Handlingsplan för grön infrastruktur - mål och åtgärder - Inställt

Välkomna till en dag med fokus på handlingsplanen för grön infrastruktur. Vi går igenom handlingsplanen och diskuterar tillsammans mål och åtgärder.

Mötet är inställt!

Vi lägger nu all kraft på att färdigställa handlingsplanen inför remissen och hoppas att ni bidrar med era synpunkter i remissvaren.

Vilka åtgärder kan kommunerna ta ansvar för och på vilket sätt kan Länsstyrelsen bidra? Vi tar gärna del av era synpunkter för det fortsatta arbetet med grön infrastruktur!

Mötet vänder sig till kommunala planerare, miljöstrateger, mark- och exploateringsingenjörer och kommunekologer.

Tid: Onsdag 4 april kl. 09.30-16.00, fika från kl. 09.00

Plats: Hörsalen på Länsstyrelsen i Västra Götaland, Stora Badhusgatan 2, Göteborg

Anmäla senast 26 mars via länken längst ned på sidan. (Obs! max 4 personer per kommun). Antalet platser är begränsat. Deltagande är kostnadsfritt, men en avgift på 100 kr tas ut om du anmäler dig och inte kommer. Vi bjuder på en lunchwrap.

Program

09.30 Länsstyrelsen och Hållbar Utveckling Väst hälsar välkomna

09.35 Länsstyrelsens uppdrag och handlingsplanens upplägg

09.45 Presentation av analyser, mål och förslag till åtgärder

11.20 Hur får kommunerna tillgång till underlaget?

11.30 Handlingsplanens roll i fysisk planering

12.00 Lunch

13.00 Hur kan handlingsplanen bidra till att synliggöra ekosystemtjänster?

13.30 Diskussion om mål och åtgärder i handlingsplanen

14.15 Fika

14.45 Fortsatt diskussion om mål och åtgärder i handlingsplanen

15.30 Sammanfattning, frågor och avslutning

 

Grön infrastruktur är ett nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande.

 

Länsstyrelsen i samverkan med Hållbar Utveckling Väst.

​Elisabet Ebeling

Planhandläggare
ÖP och miljömål
Länsstyrelsen

 

​Maria Thordarson

Naturvårdsstrateg
Länsstyrelsen
   

​Fredrik Bergman

Projektledare
Hållbar Utveckling Väst