Barns livsvillkor

Välkommen till en konferens om barn- och familjeforskning!

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med barn och familjer och som vill hålla dig uppdaterad med den senaste forskningen inom området. Under dagen presenteras forskning om bland annat likvärdighet inom den svenska skolan, mobbning, familje-migration, elevhälsa och våld i familjen.

ARRANGÖRER

Barn- och familjeforskarnätverket vid Göteborgs universitet, i samarbete med Länsstyrelsen, Göteborgs Stad, FoUiVäst/GR och Västra Götalandsregionen.

ANMÄLAN

Anmälan görs direkt genom att klicka här

Sista anmälningsdag är 6 april 2018. Först till kvarn gäller! Observera att anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdagen debiteras full avgift. Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan person.

Vid frågor kring anmälan, kontakta GRkurskonferens@grkom.se

PRIS
650 kronor per person. I priset ingår kaffe med smörgås, lunch samt eftermiddagskaffe och frukt.

PROGRAM

Se fullständigt program nedan. Med reservation för eventuella ändringar.

FRÅGOR OCH EV. ÅTERBUD

Frågor om konferensen: info@socwork.gu.se

Frågor om anmälan: GRkurskonferens@grkom.sewww.socwork.gu.se/barnslivsvillkor

 

 

Program

08:30

Registrering. Kaffe och smörgås

09:00

Välkomna!

Ingrid Höjer, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

09:15 - 10:30

Förskolans och skolans arbete för ökad kvalitet: att genom aktionsforskning stärka lärares professionella kompetens Karin Rönnerman, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Strukturella faktorer som förklarar brister i likvärdighet: orsaker till minskad likvärdighet i den svenska grundskolan Kajsa Yang Hansen, IPS och Högskolan Väst

Utbildning på landsbygden och i storstaden ur ett likvärdighetsperspektiv Elisabet Öhrn, Utbildningsvetenskapliga fakulteten

10:30 - 11:00

Kaffe och fruktpaus

11:00 - 12:15

Om de bara visste - Mobbade barn och unga i de nordiska länderna Ylva Bjereld, institutionen för socialt arbete

Barn utsatta för våld och övergrepp - hur har de det i skolan?

Johan Melander Hagborg, Psykologiska institutionen

Elevhälsa och en hälsofrämjande skol-utveckling för en likvärdig skolaEva Hjörne, Utbildningsvetenskapliga fakulteten

12:15 - 13:00

Lunch

13:00 - 14:15

Vem bestämmer hur faderskap ska göras? Om pappor i Biskopsgården och deras upplevelse av faderskap Therese Wissö, institutionen för socialt arbete

Universellt föräldraskapsstöd: Hur kan föräldraskapsstöd bidra till att utjämna skillnader i barns uppväxtvillkor och hälsaKarin Wallgren Thorslund, Psykologiska institutionen

Children in out-of-home care. What they say they need and how the child welfare system can improve service provision (Denna presentation hålls på engelska)

Evelyn Khoo, institutionen för socialt arbete

14:15 - 14:45

Kaffe

14:45 - 15:35

Barns representation i inkomstfördelningens topp och botten - har föräldrarnas födelseland betydelse? Björn Gustafsson, institutionen för socialt arbete

Barnens roll i familjemigrationen: besluts-tagande, relationer och förhandlingar mellan barn och föräldrar som migrerat från Polen och Rumänien Oksana Shmulyar Green, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Charlotte Melander, institutionen för socialt arbete

15:35 - 16:00

Avslutning