Gör din egen HACCP - kurs för livsmedelsföretagare på landsbygden

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i HACCP. Kursen är uppdelad på tre dagar där teori och praktiska övningar varvas. Under kursen kommer du lära dig mer om vilka risker som kan förekomma och hur du förebygger dem, men även hjälp med att analysera din egen tillverkning/beredning.

​HACCP är en engelsk förkortning av Hazard Analysis Critical Control Point och översätts som faroranalys och kritiska kontrollpunkter. Det är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedlen ska vara säkra för konsumenten.

Innehåll:

  • Bakgrunden till HACCP, dess historia
  • HACCP-systemets 7 principer
  • Grundförutsättningar såsom rutiner, lokaler, flöden och mikrobiologi
  • Produktbeskrivningar, flödesschema
  • Faroanalys
  • Kritiska kontrollpunkter (CCP)
  • Eget arbete, hur ser ditt produktflöde ut, vilka faror kan förekomma och hur kan du förebygga dem?

Datum: 4 april, 18 april och 2 maj. Denna kurs omfattar tre kursdagar. Som kursdeltagare måste du alltså gå på alla dessa tre dagar.  

Plats: Vara Folkhögskola, Vara

Tid: Kl. 9:00 -15:00

Antal kursplatser: 8 stycken

Kursavgift: 1200 kr/deltagare (exkl. moms) inkl. lunch, fika och kursdokumentation.

Intyg utfärdas efter genomförd kurs.

Inbjudan och kursbeskrivning

Anmälan: Senast den 22 mars via länken https://jordbruksverket.pingpong.se/oppenkatalog

sök på HACCP i Västra Götalands län eller kurs id: 3143

Anmälan är bindande och kursavgiften debiteras om man uteblir utan att avanmäla sig. Eventuell avanmälan ska ske senast 26 mars.

Välkommen med din anmälan!

Har du frågor, hör gärna av dig till Johanna Eriksson, Länsstyrelsen

Tel: 010-22 45 223 eller johanna.s.eriksson@lansstyrelsen.se