Aktörsforum: Fossilfria installationer

Inbjudan till workshop om installationer i byggnader med extra fokus på kablar och rör.

​Workshopen fokuserar på hur vi hittar alternativa material i byggnader. Vi tittar närmare på förskolan Hoppet som utmanar alla tidigare sätt att bygga, med målet att åstadkomma Sveriges första fossilfria byggnation.

Du är speciellt inbjuden eftersom du kan bidra med kunskap för att lyckas utveckla fossilfria installationer.

Lokalförvaltningen i Göteborg planerar en fossilfri förskola, Förskolan Hoppet, som ska stå färdig till stadens 400-års jubileum. I Hoppet eftersträvas fossilfria alternativ i alla led, från råvaruuttag, via transporter och tillverkning till byggarbetsplatsen, till material.

Workshopen är en del i kraftsamlingen Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om där en större marknad för biobaserade material och drivmedel är en av tolv prioriterade satsningar.

Tid: Onsdag den 25 april kl. 10.00-15.00, Fika och registrering från 9.30

Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg

Sista anmälningsdag är den 17 april.