Mulens marker – nu och då!

Med hjälp av en unik bildskatt får vi följa med på en resa genom Västgötabygdens betesmarker, i både tid och rum. Hur har beteslandskapet förändrats på 25 år?

Författaren till "Åter till mulens marker" Åke Carlsson berättar, till Tore Hagmans fotografier av ett 100-tal återbesökta marker.

Under kvällen deltar också en lantbruksföretagare och berättar hur arbetet med djur och naturbetesmark sker på gården.

Tid och plats

Ljungstorps bygdegård, Skara, 4 april, kl. 18:30

Ingen deltagaravgift. Fika finns att köpa på plats. Begränsat antal platser.

Anmälan

Anmäl dig senast den 28 mars. Ring Maria Ohlsson, 010-22 455 98

eller gå in på jordbruksverkets webbplats

Frågor

Karin Persson 010-22 456 01, karin.h.persson@lansstyrelsen.se

Välkommen!