Tystnadsplikt

Djurhälsopersonal har tystnadsplikt i sin yrkesutövning. Tystnadsplikten innebär att djurhälsopersonal inte får berätta om eller använda sig av information som rör kunders drifts- och affärsförhållanden.

Djurhälsopersonal i enskild (inte statlig) verksamhet är inte skyldig att lämna ut uppgifter till någon, med undantag från sådana uppgifter som Länsstyrelsen behöver för tillsyn av verksamheten eller som följer av anmälningsskyldighet enligt lag.

Givetvis får den personal som är direkt involverad i vården av djuret diskutera behandlingen i syfte att ge så god och säker vård som möjligt.

Tystnadsplikten gäller även dem som arbetar tillsammans med djurhälsopersonal, till exempel djurvårdare, praktikanter och hovslagare utan godkännande.

Behörighetslag och sekretesslag

Enligt behörighetslagen får djurhälsopersonal inte lämna ut uppgifter som rör enskildas affärs- eller driftsförhållanden. För djurhälsopersonal som är statligt anställd gäller bestämmelser i sekretesslagen. Där gäller så kallad uppdragssekretess vilken i mycket stor utsträckning hindrar att man lämnar ut uppgifter. Även statligt anställd djurhälsopersonal måste lämna ut sådana uppgifter som Länsstyrelsen behöver för tillsynen.

Skyldig att anmäla

Tystnadsplikten bryts av anmälningsskyldighet enligt lag. All djurhälsopersonal är till exempel skyldiga att anmäla till Länsstyrelsen om de märker att djur inte hålls eller sköts i enlighet med djurskyddslagen.