Kontroll av djurhälsopersonal

Länsstyrelsen utövar tillsyn på länets verksamma veterinärer och övrig djurhälsopersonal. Syftet är att alla veterinära arbetsplatser i länet ska följa gällande lagstiftning och hålla en bra servicenivå.

Länsstyrelsen har sedan tidigare ansvaret för tillsynen av läkemedelshanteringen hos de verksamma veterinärerna på till exempel djursjukhus, distriktsveterinärstationer och smådjurskliniker i länet.   

Utökat ansvar

För några år sedan utökades tillsynsområdet till att gälla all djurhälsopersonal. Det innebär veterinärer, djursjukskötare och godkända hovslagare, men även godkända legitimerade sjuksköterskor, tandläkare och sjukgymnaster som arbetar med djursjukvård. Mer information hittar du på Jordbruksverkets webbplats.

Vad gör vi?

Länsstyrelsen arbetar för att all djurhälsopersonal i länet ska jobba på samma sätt utefter de grundläggande bestämmelser som finns inom området. Det ska också finnas en bra servicenivå.    

Varje år görs kontroller på ett antal veterinära arbetsplatser. Kontrollernas fokus ligger på villkorad läkemedelsanvändning, behandling av animalieproducerande djur, journalföring och arkivering, djurskydd, beredskapsfrågor samt hantering av läkemedel och riskavfall. Läs mer om villkorad läkemedelsanvändning.