Djurhälsopersonal

Länsstyrelsen kontrollerar djurhälsopersonal i länet. Syftet är att all djurhälsopersonal ska följa lagen, ha ett bra smittskydd och ge en bra service.

Vem kontrolleras?

Länsstyrelsen kontrollerar veterinärer och annan djurhälsopersonal. Det innefattar veterinärer, djursjukskötare och godkända hovslagare, samt andra som arbetar med djursjukvård, till exempel godkända legitimerade sjuksköterskor, tandläkare och sjukgymnaster. Målet är att all djurhälsopersonal ska följa lagen, ha ett bra smittskydd och ge en bra service.  

Lagstiftning och mer information om och för djurhälsopersonal hittar du på jordbruksverkets webbplats.

Vad kontrolleras?

Länsstyrelsen gör ungefär 40-50 kontroller varje år. Kontrollerna görs bland annat efter anmälningar. Kontrollerna fokuserar på villkorad läkemedelsanvändning, behandling av animalieproducerande djur, journalföring och arkivering, djurskydd, beredskapsfrågor samt hantering av läkemedel och riskavfall. 

Från och med 2014 kommer Länsstyrelsernas tillsynsansvar att utökas på så sätt att vi även ska kontrollera att alla djurvårdande enheter har upprättade hygienplaner anpassade för den egna verksamheten. Djurvårdande enheter är till exempel djursjukhus, djurkliniker, enklare veterinärmottagningar, distriktsveterinärstationer etc.  

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om djurhälsopersonalens ansvar.

Hovslagare

Vad är det för skillnad mellan en godkänd hovslagare och en hovslagare utan godkännande?

En godkänd hovslagare får arbeta med fler saker än en hovslagare utan godkännande. Mer exakt information om detta kan du läsa i det informationsblad som vi länkar till nedan. Du kan också läsa mer på Jordbruksverkets webbplats.

Informationsblad om hovslagare med och utan godkännande

Länk till Jordbruksverkets webbsida med mer information om hovslagare