Vissa hästsjukdomar ska anmälas redan vid misstanke

Vissa hästsjukdomar är du som är veterinär skyldig att anmäla redan då du misstänker dem. Anmälan ska göras till Länsstyrelsen via e-post eller telefon.

Vilka sjukdomar gäller det?

Veterinär som undersöker en häst och misstänker någon av följande sjukdomar är skyldig att anmäla det till Länsstyrelsen:

  • Hästinfluensa (typ A)
  • Kvarka
  • Virusabort (centralnervös form)
  • Virusarterit  

Hur ska jag anmäla?

Du gör anmälan till Länsstyrelsen via e-post eller telefon (kontaktuppgifter finns i informationsrutan till höger). De uppgifter som ska ingå i anmälan hittar du på Jordbruksverkets blankett D 65.  

Vad händer efter anmälan?

Efter att Länsstyrelsen tagit emot anmälan skickar Länsstyrelsen ut informationen till berörda organisationer, praktiserande veterinärer och till Svensk travsport. På Svensk travsports webbplats publiceras löpande kortfattad information om kliniska misstanktar.  

Här finns mer information

Kravet på anmälan till Länsstyrelsen finns i Jordbruksverkets föreskrifter om anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen.

Du kan läsa mer om anmälningspliktiga sjukdomar på Jordbruksverkets webbplats.