Misstanke om anmälningspliktig sjukdom på häst

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen

Hästsjukdomarna kvarka, hästinfluensa typ A, virusabort (centralnervös form) och virusarterit ska anmälas vid misstanke. När Länsstyrelsen får information om att en veterinär misstänker någon av de sjukdomarna skickar Länsstyrelsen ut ett meddelande via e-post om misstanken. Meddelandet skickas till veterinärer och vissa andra som har mycket kontakter med hästar i olika stall i länet. Syftet med att skicka ut meddelandet är att minska risken för smittspridning. Anmälan och meddelande diarieförs.

När veterinären misstänker någon av sjukdomarna brukar han eller hon också rekommendera isolering av stallet för att hindra smittspridning. Isoleringen är inte ett myndighetsbeslut, utan ett krav som hästsportens organisationer valt att ställa.

Vissa hästsjukdomar är anmälningspliktiga redan vid klinisk misstanke. Anmälan kan ske per brev, e-post, fax eller telefon till Länsstyrelsen. Använd om möjligt Länsstyrelsens blankett eller Jordbruksverkets blankett vid anmälan.