Zoonotiska sjukdomar

Sjukdomar som kan spridas från djur till människa eller från människa till djur kallas zoonotiska sjukdomar eller zoonoser.

Exempel på zoonoser är rabies, MRSA, mjältbrand, Salmonellos, EHEC/VTEC, Tuberkulos och Campylobacter. Överföringen från djur till människa kan ske på olika sätt:

  • Via livsmedel, framför allt livsmedel av animaliskt ursprung.
  • Direkt kontakt med smittbärande djur.
  • Indirekt kontakt med smittbärande djur, till exempel insektsbett.

Vid många zoonoser är djuren inte sjuka, utan endast bärare av smittan. Vid misstanke om zoonoser hos djur eller människa ska man kontakta veterinär eller läkare så att eventuell provtagning, behandling, smittspårning och rapportering kan utföras.

Läs mer på Jordbruksverkets webb.