Nedgrävning av död häst

För att undvika spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur tas om hand på ett säkert sätt. Kommunen anvisar platsen om du vill gräva ner din döda häst. Från och med den 1 februari 2015 behövs inte något tillstånd från Länsstyrelsen för nedgrävning av död häst.

Döda djur ska normalt skickas till en godkänd eller registrerad anläggning eller mottagare. 

Kontakta kommunen

Om du vill gräva ner din döda häst, ska alltid kommunen anvisa platsen där hästen ska grävas ner. Planerar du att gräva ner din döda häst – kontakta miljökontoret i din kommun.

Fastighetsägarens tillåtelse

Tänk också på att du först måste ha fastighetsägarens tillåtelse om du vill gräva ner hästen på dennes mark.

 

Du kan läsa mer på Jordbruksverkets webbplats.