Landsbygdsdepartementet efterfrågar

Den 31 december 2014 upphör de så kallade övergångsreglerna för personal som inte tillhör djurhälsopersonalen att gälla.

Landsbygdsdepartementet efterfrågar därför djursjukhusens och större djurklinikers personalbehov årsskiftet 2014/2015.