Alla hästar ska ha pass

Alla hästar i EU oavsett ålder eller ras ska ha pass. Passet ska säkerställa att läkemedelsrester och läkemedel inte hamnar i våra livsmedel och vara ett hjälpmedel för att begränsa spridning av smittsamma sjukdomar.

Det är avelsorganisationerna som utfärdar pass och om hästen dör eller avlivas hemma ska den avelsorganisation som har utfärdat passet kontaktas. 

Vad händer om hästen inte har pass?

Länsstyrelsen är den myndighet som kontrollerar om hästen har pass. Länsstyrelsen kan förelägga djurägaren att skaffa pass. Om hästen saknar pass kan djurägaren bli åtalsanmäld.

Var ska passet förvaras?

Passet ska alltid finnas där hästen är. Hästhållaren ska alltid, utan dröjsmål, kunna visa upp hästpasset tillsammans med hästen oavsett om hästen rids, tävlas, transporteras, står uppstallad eller går på bete. Du som köper en häst ska alltid se till att passet följer med hästen. 

Har din häst tagits ur livsmedelskedjan så ska du skicka in passet till din avelsorganisation för uppdatering.

Om du behöver uppdatera hästpasset, till exempel om din häst inte får bli livsmedel för att den behandlats med ett läkemedel som inte är tillåtet för livsmedelsproducerande djur, så ska du vända dig till din avelsorganisation eller passutfärdande organisation för hästdjur för avel och produktion. Du måste alltid skicka in passet när det ska uppdateras.

Ny hästpassförordning

  • Från och med den 1 januari 2016 började en ny hästpassförordning från EU att gälla.
  • Hästpass som utfärdas från detta datum kommer att se annorlunda ut, ordningen på sidorna kommer att ändras för att undvika förfalskningar.
  • De hästar som kommer in i Sverige och ska stanna längre än 90 dagar behöver göra en tilläggsregistrering i Sverige, även om de redan har ett pass utfärdat i annat EU-land. Det gäller även hästar som kommit in i landet innan den 1 januari 2016.
  • Sverige kommer att börja använda sig av begreppet "hästdjur för avel och produktion" för hästar med okänd härstamning eller korsningshästar. 

jordbruksverkets webbplats finns mer information om hästpass och avelsorganisationerna som utfärdar hästpass.